Tarjoamme parhaita suomalaisia, puhtaita pohjoisia makuja luonnosta sekä mahdollisimman prosessoimatonta, puhdasta täysruokaa, joka on tuotettu eettisesti ja luonnon monimuotoisuutta tukevilla, kestävillä tuotantotavoilla.

Meille maku on intohimo ja määrittävin tekijä. Puhdas ruoka on perusoikeus - tai ainakin pitäisi olla. Useimmiten luomu- ja biodynaamiset tuotteet vastaavat tähän vaatimukseen parhaiten. Mutta myös ns. täysruoka, joka on viljelty ja tuotettu puhtaasti ja joka on mahdollisimman vähän prosessoitua, täyttää makukriteerit.

Suomalaisuus on toinen tuotteitamme määrittävä tekijä - ei nationalistisessa merkityksessä, vaan pohjoisten, ainutlaatuisten makujen lähteenä.

Laatu on meille kolmas tuotteita määrittävä tekijä, on sitten kyse mausta, tuoreudesta, turvallisuudesta tai ravitsemuksesta. Valitsemme sellaisia viljelijä- ja tuottajayhteistyökumppaneita, joilla on intohimoinen suhde tekemiseensä ja kyky parantaa tuotteitaan. Kaikki perustuu luonnon ja raaka-aineen kunnioitukseen.

Me emme kuvittele osaavamme ja tietävämme kaikkea. Siksi verkostossamme on ajattelevia, kokeilevia ja uutta luovia ruoka-alan ammattilaisia kuten huippukokkeja, ravintoloitsijoita ja mm. ruoka- ja juomatoimittajia.