Palvelemme asiakkaiden, pientuottajien, eläinten sekä luonnon hyvinvoinnin puolesta

Eat&Joy Maatilatorin palvelu rakentuu ajatukselle koko tiimin muodostamasta yhteisöllisestä energiasta ja älystä. Pyrimme rakentamaan työympäristön ja työtapoja, jotka antavat sekä omistajille että työntekijöille mahdollisuuden tuntea tekevänsä tärkeää työtä asiakkaiden, pientuottajien, eläinten sekä luonnon hyvinvoinnin puolesta.

Kaikilla Eat&Joy Maatilatorin työntekijöillä on kahviloissa, baareissa tai ravintoloissa opittu kokonaispalveluasenne, joka on auttava, neuvova ja selvää ottava. Haluamme, että palveluasenteemme on rento ja mutkaton, mutta asiantunteva ja lämmin. Etsimme työntekijöiksemme ammattilaisia, jotka jakavat kanssamme samat arvot elämänlaadusta, sosiaalisesta vastuullisuudesta sekä kestävästä kehityksestä.

Eat&Joy Maatilatori on työpaikka, joka arvostaa ja antaa mahdollisuuden itseohjautuvuuteen ja kokonaispersoonan käyttöön. Samalla kuitenkin työntekijöiden ryhmään kuulumisen ja onnistumisen tunnetta tuetaan. Kannustamme ideointiin, aloitteellisuuteen ja palkitsemme onnistumisista. Jokainen Eat&Joy Maatilatorilla työskentelevä kuuluu aina johonkin työryhmään, joka keskustelee, pohtii ja ratkoo, miten parantaa palvelua ja asiakastyytyväisyyttä, sitoutumista kestävään kehitykseen - miten edistää niin asiakkaiden kuin omaakin onnellisuutta.

Katsomme olevamme itse vastuussa virheistä ja onnistumisesta. Juhlimme onnistumisia ja epäonnistumiset näemme mahdollisuutena oppia ja kasvaa. Kaikki Eat&Joy Maatilatorin työntekijät ovat jatkuvassa koulutuksessa suhteessa palveluun, tuotteiden ominaisuuksista, tuottajista, eläinten hyvinvoinnista, ympäristökysymyksistä, ruoan etiikasta ja politiikasta. Tieto on voimaa, mutta myös mahdollisuus lisätä ymmärrystä maailmasta. Kaaoksen lisääminen on helppoa, mutta näemme, että vain rakentavalla työllä on todellinen arvo. Tässä meillä kaikilla on annettavaa.